H K Kumaraswamy

H K Kumaraswamy

JDS MLA

Born In: November 1955

Awards:

Constituency: Haliyur Village,K.Hosakote. Hobli,Alur(T) Hassan (D)

More Leaders

Prajwal Revanna

Prajwal Revanna

JDS General Secretary
Madhu Bangarappa

Madhu Bangarappa

JDS Youth President
Basavaraj Horatti

Basavaraj Horatti

Politician
YSV Datta

YSV Datta

JDS Speaker